Die Influentcer Groei deur Vloeibare Invloed
TUISBLAD
COVID-19 het letterlik ons lewens binne etlike maande oderstebo gekeer?

COVID-19 het ook niemand gespaar nie en ewneens groot en klein besighede, asook hulle werknemers, ontsaglik hard getref!

Statestieke vir die eerste kwartaal van 2020 wys dat werkloosheid reeds van 29% tot 30% gestyg het en nuutste vooruitskouings voorspel dat COVID-19 hierdie getal tot so hoog as 50% mag dryf! Hierdie syfer mags selfs verder styg met 'n herinstelling van grendelbeperkings of weens soortgelyke gesondheidsbedreigings in die toekoms.

Hierdie is nie swartgallige bespiegelings nie, maar logiese feite.

Om ons voortbestaan te verseker sal ons perspektief moet verander: hoe ons beroepstoekoms daar uitsien en hoe ons besigheid sturktureer en bedryf?

Dit is presies Influentcer se doelstelling met Projek Herbou - nie blote lippediens aan verandering nie, maar deur gereedskap en aktiewe ondersteuning aan indiwidue en besighede te bied om ons noureeds, voor 'n tweede vlaag of 'n soortgelyke herhaling, te posisioneer!  

Ongeag of u kundigheid en vaardighede het om te bied of diesulkeres benodig, pasgemaak vir u huidige operasionele en finansiele omstandighede, Projek Herbou is vir u!

Om NOU deel te raak van Projek Herbou klik net op die "Meer Inligting" skakel hieronder en voltooi die elektroniese kontakstrokie waarop een van ons konsultante met u in verbinding sal tree.
[Meer Inligting]
Projek
Herbou
Welkom by die Influentcer webwerf waar groei ons doel is - deur vloeibare invloed!
[Tuisblad] [Publikasies] [Artikels] [Kontak] [Engels]